Home|шрифтове|цени|инфо-център
Помощни продукти за конвертиране на текст
Помощни продукти за многоезикова поддръжка
Продукти за активиране на ТТ шрифтове под Windows
Code Page Converter Макроси за конвертиране на текст - версия 2.0 НОВО!!

:: ASCII <-> Unicode конвертиране на текст от Word/Excel документи,
създадени със стари версии на MS Word/Excel за Windows към MS Word
97/2000/XP и MS Excel 97/2000/XP и обратно
(Unicode <-> ASCII);

::
ASCII <-> Unicode конвертиране на текст от Word документи,
създадени със стари версии на MS Word за Macintosh към MS Word 98/X;

::
Win <-> Mac конвертиране на текст от MS Word 97/2000/XP документи
за Windows към MS Word за Mac OS;

:: Обработка на специални графични знаци и рамки на текст / Processing text with borders
Тази опция извършва максимално прецизна проверка на всеки знак, в зависимост от неговите форматиращи параметри
или рамка около текст. Форматиращите символи са специални знаци, използвани от MS Word за създаване на рамки около текст,
като по този начин могат да се правят таблици, да се подчертават редове текст и т.н.
Тези графични знаци формално не принадлежат на никоя кодова таблица знаци. При транслиране на текст старите версии на CPC
не работят коректно, особено когато за транслация имаме избран голям обем текст, или цял параграф.


::
a <-> A / A <-> a транслиране на текстове
от главни в редовни букви и обратно за всички кодови таблици.
Транслираният текст е "реално" транслиран и ако този документ бъде прочетен от продукти за оформление или илюстрации,
то няма загуба на форматиращите опции. В случай, че "вътре" в Word 97/2000/XP форматирате текст
с параметър All Caps -> Small Caps и всичко ви изглежда наред, в действителност не е така - ако този файл бъде прочетен от друг
продукт, например Adobe InDesign, Quark Xpress или Adobe Illustrator, истинското форматиране изчезва и текста,
който е бил форматиран, например от редовни букви в главни остава пак в редовни букви.
Този проблем се решава с новата опция в CPC 2.0.

Повече подробности в >> Acrobat PDF файл:

Code Page Converter Mакрос за MS Word / Windows вер. 2.0 [570 KB, англ./бълг.]
Code Page Converter Макрос за MS Excel / Windows вер. 1.1 [315 KB, англ./бълг.]
Code Page Converter Макрос за MS Word / Macintosh вер. 1.1 [284 KB, англ./бълг.]

Multilanguage Resource 3.1 за Mac OS 8.x / 9.x / X (10.2.x/10.3.x)

Набор от езикови ресурси за мултиезикова работа и набор на текст
с всички източно- и централно-европейски езици, като полски, чешки,
унгарски, естонски, латвийски, литовски, словенски, български, руски,
белоруски, украински, както и гръцки, турски, хърватски, румънски и др.
Повече подробности в Acrobat PDF файл.

Чрез UFM програмата се активират/деактивират допълнителните кодови
таблици (скриптове) на TrueType шрифтовете в Windows 9x/2000/NT/XP
среда. След като се активират допълнителните кодови таблици,
включени в един TrueType шрифт чрез
Unicode Font Mapper (UFM)
всяко НЕ-Unicode базирано приложение в Windows 9x/2000/NT/XP системата
може да използва тези кодови таблици (Cyrillic, Central European, Baltic,
Greek, Turkish).

ВНИМАНИЕ !!!

за MS Office97/2000/XP потребителите:
MS Office97/2000/XP приложенията работят директно с Unicode базираните TrueType шрифтове.

за Netscape/Mozilla потребителите:
Netscape/Mozilla приложенията работят директно с Unicode базираните TrueType шрифтове.

за Adobe PageMaker 6.x и QuarkXpress 3.x, 4.x потребителите:
В тези приложения можете да използвате допълнителни кодови таблици в един TrueType шрифт,
само след като ги активирате с Unicode Font Mapper програмата.


До момента тествани приложения, които работят с всички активирани кодови таблици в Windows 9x/2000/ NT/XP среда са:
Adobe PageMaker за Windows - всички версии;
QuarkXpress за Windows - всички версии;
CorelDraw всички версии;
Adobe Illustrator - версии 7.x, 8.01 НЕ поддържат допълнителните кодови таблици в TrueType шрифтове, активирани с UFM.
В този случай програмата UFM е безполезна.


КонтактЗа поръчка: 0888.869.591

typefaces
updated 10/26/11