Body size comparison

HS Garamond2 Arial stack Times stack Georgia stack
Body Body Body Body

Grayscale – CSS hex color

#000Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

#333Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

#666Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

#999Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

#CCCГе­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

#CCCГе­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

#999Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

#666Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

#333Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не са­мо в жи­­во­пис­та, а и във вся­ко не­що, ко­е­то съз­да­ва­ме.

Size – CSS font-size (px)

36 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

30 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

24 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

21 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

18 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­виs.

9 ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

10ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

16 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

14 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

13 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

11 ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

12 ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

13ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

12 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

11 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

10 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

9 Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви.

14ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

16ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

18 ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

21 ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

24 ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.

30ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОПОРЦИЯ ДАВА ДОБРА ФОРМА.