НВвГг
​А​Б​В​Г​Д​Е​Ж​З​И​Й​К​Л​М​Н​О​П​Р​С​Т​У​Ф​Х​Ц​Ч​Ш​Щ​Ъ​Ю​Я​а​б​в​г​д​е​ж​з​и​й​к​л​м​н​о​п​р​с​т​у​ф​х​ц​ч​ш​щ​ъ​ь​ю​я1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;
10абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ0123456789абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ0123456789абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ
11абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
12абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
13абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
14абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
16абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
18абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
20абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
24абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
30абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
36абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
48абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789][0123456789]
60абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
72абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
90абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюяАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ[0123456789]
body
body
body
body
bodyHS Garamond2 Bg Regular
bodyArial
bodyVerdana
bodyGeorgia

10.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

11.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

12.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

13.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

14.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

18.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

20.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

24.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

30.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

11.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

12.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

13.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

14.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

18.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

20.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

24.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

30.Ге­о­мет­ри­я­та съз­да­ва чет­ли­ви бук­ви, но един­с­т­ве­но изкус­т­во­то им прида­ва кра­со­та. Една пра­вил­на про­пор­ция дава доб­ра фор­ма не само в жи­во­пис­та, а и във всяко нещо, което създаваме.
АЛБРЕХТ ДЮРЕР

ОБХВАТ НА РАЗРЕШЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

ОТСТЪПВАНЕ ПРАВОТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ШРИФТОВЕ

Чл. 3. (1) Ползвателя има право да инсталира Програмите, съответно – да ползва Шрифтовете на Три (3) компютърни системи от еднотипна платформа (Macintosh или Windows) и на едно изходно устройство в един и същи момент, находящи се в едно и също населено място на територията на Р България.

Неизключително право

Чл. 4. Неизключително право на използване на Шрифтовете и на Програмите, по смисъла на този Договор включва правото да се зареждат Програмите, да се изобразяват на екран, да се изпълняват, да се съхраняват в паметта на компютъра, както и да се изготвя резервно копие на Програмите, доколкото такова е необходимо за съхраняването им, да се превежда програмния код от една форма в друга, ако това е безусловно необходимо за получаване на информация за постигане на съвместимост с други програми, при условие, че необходимата за тази цел информация не е била предоставена в готов вид и че това се извършва само по отношение на онези части от Програмите, които са необходими за постигане на съвместимостта. Получената информация не може да бъде използвана за създаване и разпространение на компютърна програма описваща Шрифтовете, несъществено отличаваща се от Програмите, чийто програмен код се превежда, както и за каквото и да е друго действие, което може да накърни авторските права върху Програмите.

Изходно устройствr

(2) Под „изходно устройство“ по смисъла на настоящия договор се разбира принтер, експонатор или друго устройство за печат, способно технически да работи с формата на Програмите.

Езикова поддръжка

Тази кодова таблица на начетанието HS Garamond2 Bg Regular поддържа следните езици:
Български /Bulgarian, English

Кодова Таблица Bg

Показани са знаците на начертанието HS Garamond2 Bg Regular. Unicode адресите са показани над всеки знак за да ви помогнат да въведете специфични знаци.

 

!

!

"

"

#

#

$

$

%

%

&

&

'

'

(

(

)

)

*

*

+

+

,

,

-

-

.

.

/

/

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

:

:

&#59;

;

<

<

&#61;

=

&#62;

>

&#63;

?

&#64;

@

&#65;

A

&#66;

B

&#67;

C

&#68;

D

&#69;

E

&#70;

F

&#71;

G

&#72;

H

&#73;

I

&#74;

J

&#75;

K

&#76;

L

&#77;

M

&#78;

N

&#79;

O

&#80;

P

&#81;

Q

&#82;

R

&#83;

S

&#84;

T

&#85;

U

&#86;

V

&#87;

W

&#88;

X

&#89;

Y

&#90;

Z

&#91;

[

&#92;

\

&#93;

]

&#94;

^

&#95;

_

&#96;

`

&#97;

a

&#98;

b

&#99;

c

&#100;

d

&#101;

e

&#102;

f

&#103;

g

&#104;

h

&#105;

i

&#106;

j

&#107;

k

&#108;

l

&#109;

m

&#110;

n

&#111;

o

&#112;

p

&#113;

q

&#114;

r

&#115;

s

&#116;

t

&#117;

u

&#118;

v

&#119;

w

&#120;

x

&#121;

y

&#122;

z

&#123;

{

&#124;

|

&#125;

}

&#126;

~

&#160;

 

&#169;

©

&#171;

«

&#173;

­

&#174;

®

&#176;

°

&#187;

»

&#710;

ˆ

&#730;

˚

&#732;

˜

&#1024;

Ѐ

&#1025;

Ё

&#1026;

Ђ

&#1027;

Ѓ

&#1028;

Є

&#1029;

Ѕ

&#1030;

І

&#1031;

Ї

&#1032;

Ј

&#1033;

Љ

&#1034;

Њ

&#1035;

Ћ

&#1036;

Ќ

&#1037;

Ѝ

&#1038;

Ў

&#1039;

Џ

&#1040;

А

&#1041;

Б

&#1042;

В

&#1043;

Г

&#1044;

Д

&#1045;

Е

&#1046;

Ж

&#1047;

З

&#1048;

И

&#1049;

Й

&#1050;

К

&#1051;

Л

&#1052;

М

&#1053;

Н

&#1054;

О

&#1055;

П

&#1056;

Р

&#1057;

С

&#1058;

Т

&#1059;

У

&#1060;

Ф

&#1061;

Х

&#1062;

Ц

&#1063;

Ч

&#1064;

Ш

&#1065;

Щ

&#1066;

Ъ

&#1067;

Ы

&#1068;

Ь

&#1069;

Э

&#1070;

Ю

&#1071;

Я

&#1072;

а

&#1073;

б

&#1074;

в

&#1075;

г

&#1076;

д

&#1077;

е

&#1078;

ж

&#1079;

з

&#1080;

и

&#1081;

й

&#1082;

к

&#1083;

л

&#1084;

м

&#1085;

н

&#1086;

о

&#1087;

п

&#1088;

р

&#1089;

с

&#1090;

т

&#1091;

у

&#1092;

ф

&#1093;

х

&#1094;

ц

&#1095;

ч

&#1096;

ш

&#1097;

щ

&#1098;

ъ

&#1099;

ы

&#1100;

ь

&#1101;

э

&#1102;

ю

&#1103;

я

&#1104;

ѐ

&#1105;

ё

&#1106;

ђ

&#1107;

ѓ

&#1108;

є

&#1109;

ѕ

&#1110;

і

&#1111;

ї

&#1112;

ј

&#1113;

љ

&#1114;

њ

&#1115;

ћ

&#1116;

ќ

&#1117;

ѝ

&#1118;

ў

&#1119;

џ

&#1168;

Ґ

&#1169;

ґ

&#1198;

Ү

&#1216;

Ӏ

&#8192;

 

&#8193;

&#8194;

&#8195;

&#8196;

&#8197;

&#8198;

&#8199;

&#8200;

&#8201;

&#8202;

&#8208;

&#8209;

&#8210;

&#8211;

&#8212;

&#8216;

&#8217;

&#8218;

&#8220;

&#8221;

&#8222;

&#8230;

&#8239;

&#8249;

&#8250;

&#8287;

&#8364;

&#8482;

&#57344;

Installing Webfonts

Webfonts are supported by all major browser platforms but not all in the same way. There are currently four different font formats that must be included in order to target all browsers. This includes TTF, WOFF, EOT and SVG.

1. Upload your webfonts

You must upload your webfont kit to your website. They should be in or near the same directory as your CSS files.

2. Include the webfont stylesheet

A special CSS @font-face declaration helps the various browsers select the appropriate font it needs without causing you a bunch of headaches. The code for it is as follows:

@font-face{ font-family: 'MyWebFont'; src: url('WebFont.eot'); src: url('WebFont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('WebFont.woff') format('woff'), url('WebFont.ttf') format('truetype'), url('WebFont.svg#webfont') format('svg'); }

We've already gone ahead and generated the code for you. All you have to do is link to the stylesheet in your HTML, like this:

<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css" type="text/css" charset="utf-8" />

3. Modify your own stylesheet

To take advantage of your new fonts, you must tell your stylesheet to use them. Look at the original @font-face declaration above and find the property called "font-family." The name linked there will be what you use to reference the font. Prepend that webfont name to the font stack in the "font-family" property, inside the selector you want to change. For example:

p { font-family: 'WebFont', Arial, sans-serif; }

4. Test

Getting webfonts to work cross-browser can be tricky. Use the information in the sidebar to help you if you find that fonts aren't loading in a particular browser.