Home|шрифтове|цени|инфо-центърИзтегли:
PDF Specimen 552 KB
Griffith Gothic Bg
включва 13 стилови начертания

Цена комплект - 1 кодова таблица:
OpenType Bg / Cyrillic / MAC/WIN
::
Griffith Gothic Bg

:: Лиценз за 1 компютър (workstation):
1-2 styles / 30 EUR per style;
3-5 styles / 26 EUR per style;
6-16 / 22 EUR per style;
17-20 / 21.5 EUR per style;
21-24 / 21 EUR per style;
25-28 / 20.5 EUR per style;
28-30 / 20 EUR per style;
30-... / 19.5 EUR per style;

:: Лиценз за 2-5 компютъра (workstations):
2 x ( Лиценз за 1 компютър (workstation))

:: Лиценз за 6-10 компютъра (workstations):
3 x ( Лиценз за 1 компютър (workstation)).

За информация, технически и търговски въпроси, моля обръщайте се към: HermesSOFT.

typefaces
updated 11/28/07