Home|шрифтове|цени|инфо-центърИзтегли:
PDF Specimen 508 KB
Agenda Bg
включва 32 стилови начертания

Agenda Bg - 1 кодова таблица:
OpenType Bg / Cyrillic / MAC/WIN

:: Лиценз за 1 компютър (workstation):
1-2 styles / 30 EUR per style;
3-5 styles / 26 EUR per style;
6-16 / 22 EUR per style;
17-20 / 21.5 EUR per style;
21-24 / 21 EUR per style;
25-28 / 20.5 EUR per style;
28-30 / 20 EUR per style;
30-... / 19.5 EUR per style;
Цялата фамилия - 32 стила - 599 EUR.

:: Лиценз за 2-5 компютъра (workstations):
2 x ( Лиценз за 1 компютър (workstation))
Цялата фамилия - 32 стила - 1199 EUR.

:: Лиценз за 6-10 компютъра (workstations):
3 x ( Лиценз за 1 компютър (workstation))
Цялата фамилия - 32 стила - 1599 EUR.

:: Лиценз за 11-20 EUR (workstations):
4 x ( Лиценз за 1 компютър (workstation))
Цялата фамилия - 32 стила - 1999 EUR.

За допълнителна информация се обръщайте към: HermesSOFT.

typefaces
updated 11/28/07