Home|шрифтове|цени|инфо-центърИзтегли:
Helen Thin [124 KB]
Helen Thin
2 стилови начертания

Стандартен Лиценз:
:: 3 компютъра/1 изх. устройство
Моля, преди да поръчате.
прочетете лицензните условия:


Изтегли:
Стандартен Лиценз License PDF (74 KB)

Виж >> Допълнителни лицензи

Цена комплект / Стандартен Лиценз
Bg кодова таблица (OpenType, MAC/WIN)
:: Helen Thin -> 50 лв. (60 лв. с ДДС)

Цена мултиезиков комплект (OpenType, MAC/WIN)
:: Helen Thin PRO -> 80 лв. (96 лв. с ДДС)

:: за OpenType PRO

Към пълната фамилия:
:: Helen Family
Други комплекти от фамилията:
::
Helen
:: Helen Condensed
:: Helen Light/Black
:: Helen Light/Black Condensed

За информация, моля обръщайте се към: HermesSOFT.

typefaces
updated 1/23/11