Home|шрифтове|цени|инфо-център
"Изграждането графическата форма на буквата-сама за себе си и една към друга
е естетически процес, равен по сила на изграждането на художествена творба."
ВАСИЛ ЙОНЧЕВ
"В избуялото стърнище
на визуалната неграмотност
всеки орач е добре дошъл.
И когато се оре дълбоко,
с всеотдайната любов
на типографската култура,
само тогава ефектът е траен.
Хората на ХермесСофт
години наред винаги са били,
и надявам се, ще бъдат
в първата редица на бойците
призвани на битка със всеядното
животно наречено ChalgaVision."
Димитър Трайчев, худ. директор на Сталкер график дизайн студио
"Няма друга фирма у нас, която може да предложи шрифтови разработки на такова високо
професионално ниво, както ХермесСОФТ.
Следя с удоволствие всяко ново издание на Библиотеката шрифтове и използвам шрифтовете
предлагани от тях. Това се дължи на правилния избор на ХермесСОФТ да работи с едни от
най-добрите български дизайнери в областта на шрифта. Вечният проблем, при използване
едновременно на латиница и кирилица от една шрифтова фамилия в типографията,
тук вече не съществува.
ХермесСОФТ е лъч в мрака от посредственост и самодейност заобикаляща ни навсякъде.
Нашата азбука е продукт, който всеки ден консумираме без да усетим.
Тя е това, с което можем да се гордеем пред света."
проф. Божидар Йонов, ректор на НХА София
Редакцията на Полиграфия използва шрифтовете на ХермесСОФТ от 1995 г.
Ценим високо професионализма, с който те са създадени.
Още по-високо ценим, обаче, готовността, с която фирмата се отзоваваше на нашите
типографски "капризи" и в крайна сметка ни предоставяха такива продукти, от каквито
действително се нуждаем. И не само по отношение на шрифтовете имаме добро сътрудничество.
От ХермесСОФТ сме получавали материали за публикуване, допринесли съществено за повишаване
професионалното равнище на работещите в областта на предпечатната подготовка наши читатели."
Васил Василев, гл. редактор на сп. Полиграфия

Давам си сметка за гениалния прагматизъм на Петър I Велики, но пък никак не ми се иска да простя
на армейския щабен художник или чертожник Куленбах (за Гражданския шрифт от 1707)
и на Матю Картър (за шрифта Verdana от 1996) за приноса им в масовизацията на пошлостта
и неграмотността.
Благодарен съм на екипа на ХермесСофт за усърдието, с което се опитват да компенсират щетите,
които ежедневно нанасят неграмотно конструирани и грозни шрифтове (в повечето случаи -
резултат на творческото дръзновение на наследниците на Куленбах...).
Усилията на ХермесСофт са плодотворни - успяват да докажат, че и кирилските варианти на
латинските шрифтове могат да имат вътрешен ритъм, изящество.
Забелязали ли сте, че заглавия, набрани с тях, не изглеждат като грозни патета в сравнение
с варианти, набрани с латински букви...?

Константин Манолов, Vice President MAG Communications.
Добрият дизайн на текст е нещо, което в България и днес се подценява от мнозина.
Познаване особеностите на българската кирилица е лукс, който е привилегия на избрани.
В тази специфична среда, наборните шрифтовете на ХермесСофт се наложиха като еталон
за качество, а компетентността на Иван Нейчев се превърна в институция.
Мисля, че думите на Матю Картър чудесно описват работата на ХермесСофт -
"Шрифта е красива група от букви, а не група от красиви букви.“
Борил Караиванов, Творчески Директор BSH Studio.
"Типографията обикновено е безсрамно подценявана като изразно средство и често чуваме
довода, че липсват достатъчно шрифтове със знаците от кирилицата.
Е, работата на ХермесСОФТ на практика обезсмисля този довод, превръщайки българските букви
в нещо толкова красиво, че едва ли Гарамон, Фурние или Баскервил биха имали нещо против да
добавят по някое "щ" или "б" в своите шрифтове."
Герасим Й. Славов, Mtel Агенция, Мтел АД

КонтактЗа поръчка: 0888.869.591

typefaces
updated 6/12/12