Home|шрифтове|цени|инфо-център
Описание на набора шрифтове
Основни преимущества на проекта спрямо съществуващите наборни шрифтове
Уникалност
Презентация в Acrobat PDF
Уникалното завръщане към българската писменост

Славянската азбука и старобългарският книжовен език, създадени от
светите братя Кирил и Методий върху основата на българските говори
от IX век, са най-големият принос на България в световната цивилизация.
Българската средновековна писменост е единствената област в историята
на нашата култура, която се радва на огромен интерес в Европа и САЩ.
Съвременните изследвания на българските учени в тази област се ползват
с доказано световно признание.

Описание на набора шрифтове
(Формат - Open Type и PostScript Type 1 за Windows u Mac OS)

Обла Глаголица - Антиква и Гротеск, с по 2 стилови начертания: Regular, Bold;
Хърватска Глаголица - Антиква и Гротеск, с по 2 стилови начертания: Regular, Bold;
Старобългарска Кирилица - Антиква, в две стилови начертания: Regular, Bold; с по 675 знака във всяко начертание;
Съвременен български кирилски шрифт - Антиква и Гротеск, с разширена поддръжка на всички западно- и източно-европейски
езици, гръцки, турски и фонетична транскрипция;


Обла Глаголица Антиква, светло и получерно


Обла Глаголица Гротеск, светло и получерно


Хърватска Глаголица Антиква, светло и получерно


Хърватска Глаголица Гротеск, светло и получерно


Старобългарска Кирилица, светло и получерно


Основни преимущества на проекта спрямо съществуващите наборни
шрифтове
*За пръв път през последните десетилетия се създават старобългарски шрифтове,
обединени в единна художествена система.

1| Изключително задълбочена предварителна подготовка, която включва:
уточняване на изискванията на специалистите българисти, работещи в тази област;
привличане на консултанти към проекта - Екип от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев"
и Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"; Консултанти:
Проф. д.изк.н. Аксиния Джурова, Проф. дфн Боряна Христова, Ст.н.с д-р Вася Велинова;
принципно проучване на глаголическите и кирилски ръкописи от X-XVII в.; основни източници, върху които са базирани
пропорциите и конструкцията на буквите са: Асеманиевото евангелие, Супрасълския сборник, Реймското евангелие,
както и старопечатни издания на кирилица и глаголица;

2| Дизайн - дело е на Кънчо Кънев, един признат майстор на шрифта както в детайла, така и в общите принципи;
Резултат - създаден е комплект шрифтове Глаголица и Старобългарска Кирилица, който е уникален в историята на шрифтовия
дизайн у нас и по света.

3| Пълният набор от буквени знаци е без аналог в световната шрифтова история.
Само кирилицата съдържа 675 знака, както следва - варианти на буквите, титли и надредни знаци, различни видове ударения,
придихания, лигатури и пр., като всички те са засвидетелствани в ръкописите;

Надредни знаци


Титли и придихания


Лигатури


УНИКАЛНОСТ

пълен набор лигатури - 45 за глаголица и 34 за кирилица;
максимален брой надредни знаци - повече от 130;
прецизен контрол върху позиционирането на надредни знаци и титли над и между буквите при набиране на текст.

В качеството си на програмен продукт, комплектите шрифтове са разработени по последните технологии в областта на цифровите
шрифтове - Open Type, PostScript, TrueType формати, като са спазени световните критерии за качество на продукта.


Всичко това дава възможност:
с пълнотата на набора от буквени знаци да се предадат коректно характерните палеографски особености на ръкописи
от различно време, както ранните текстове - ІХ-Х в., така и среднобългарските - ХІІІ-ХІV в., дори и по-късните - от ХV-ХVІІ в.;
за създаване на сложни типографски издания при запазване на стилово и графическо единство при комбиниране на текстове
на съвременна кирилица, латиница и гръцки със старобългарска кирилица и глаголица.
да се създадат условия за публикации в областта на българската средновековна писмена култура и научните изследвания
в тази област, както и популяризирането на българския шрифт от дълбока древност до наши дни.

Презентация в Acrobat PDF
(Кликнете върху името на документа и след това натиснете Save as... за да запишете PDF документа на компютъра си).

Cyrillic and Glagolitic Брошура/презентация [Acrobat Reader 4.0 / 1.8 MB, бълг.]
Cyrillic and Glagolitic Брошура/презентация [Acrobat Reader 5.0 / 684 KB, бълг.]
Glyph synopsis / Old Cyrillic Regular
Glyph synopsis / Old Cyrillic Bold
Glyph synopsis / Glagolitic Rounded (Bulgarian) Regular
Glyph synopsis / Glagolitic Rounded (Bulgarian) Bold
Glyph synopsis / Glagolitic Croatian Regular
Glyph synopsis / Glagolitic Croatian Bold
Glyph synopsis / Glagolitic Rounded Regular (sans serif style)
Glyph synopsis / Glagolitic Rounded Bold (sans serif style)
Glyph synopsis / Glagolitic Croatian Regular (sans serif style)
Glyph synopsis / Glagolitic Croatian Bold (sans serif style)

КонтактЗа поръчка: 0888.869.591

typefaces
updated 10/26/11