Mac OS Code Page Phonetic (PHO)
Включени са фонетични символи съгласно IPA (Международната Фонетична Асоциация)
за фонетична транскрипция;