включени са продуктите:

CorelDRAW X8 - приложение за векторна графика и оформление на издания;
Corel PHOTO-PAINT X8 - приложение за обработка на изображения;
Corel PowerTRACE X8 - приложение за трасиране (конвертиране) на растерно изображение
към векторно;
Corel CAPTURE X8 - сваляне екран на компютър във файл;
Corel® Website Creator™ X8* - продукт за проектиране на уеб сайтове;
CorelDraw ConceptShare - инструментариум за on-line съвместна работа;
Corel® CONNECT™ X8 - модул за търсене на съдържание;
PhotoZoom Pro 2 - модул за Photo Paint за увеличаване/обработване на изображения;

В цената на лиценза е включено създаване на електронен акаунт,
както и възможност за сваляне на инсталационни файлове от сървър на Corel.

плюс помощните програми:
Barcode wizard;
Duplexing wizard;
Bitstream® Font Navigator®;
SWiSH miniMax™ 2;
PhotoZoom Pro 2;

съдържа:
Над 10 хил. селектирани илюстрации (cliparts) и фотографии;
Над 1000 OpenType шрифта;

документация - само по поръчка или доставка на продукти в кутия (Box)
User Guide;
НОВО! CorelDRAW Expert Guide;
Digital Content Guide;
Справочна карта (Quick Reference Card);
Help - система;

* License (Лиценз) - официален документ от Corel, който е поименен и има сериен номер(а)
за инсталиране; не съдържа документация, както и физически дистрибутиви за инсталация.